TOPlist ZPŮSOB VÝSTAVBY | HA-MA.cz

+420 777 892 204Volejte

Pište na: info@ha-ma.cz

ZPŮSOB VÝSTAVBY

způsob výstavby

Způsob výstavby a výběr dodavatele

V dnešním článku poukážeme na pár faktů, o kterých mnozí stavebníci nevědí a tím se vystavují potížím před nebo během realizace stavby.

Prvním krokem, který by měl každý stavebník zvážit, je způsob výstavby. Možnosti výstavby jsou svépomocí nebo dodavatelským způsobem (tzv. na klíč). Dodavatelský způsob je pro každého jednodušší, rychlejší a výhodnější z hlediska případných záručních oprav. Ačkoliv standardní záruční doba 60 měsíců je dostatečně dlouhá na to, aby dodavatel stavby ukončil svou činnost a tím způsobil investorovi vrásky s možnou reklamací. Druhá možnost je výstavba svépomocí. Tento způsob není jen o možnosti provádět si samotné jednotlivé práce samostatně, ale také o najmutí a koordinaci jednotlivých dodavatelů. Mnoho investorů neví, že svépomocí lze provádět pouze stavbu se zastavěnou plochou do 150 m2, přičemž stavba může mít maximálně 1 podzemní podlaží, 2 nadzemní podlaží a podkroví. Pokud se rozhodnete pro větší dům, máte možnost stavby pouze dodavatelským způsobem. Při výstavbě domu svépomocí lze ušetřit nemalé množství finančních prostředků. Z našich zkušeností můžeme konstatovat, že svépomocnou výstavbou stavebník ušetří od 15 % oproti stavbě dodavatelským způsobem. Samozřejmě nedokážeme určit přesnou úsporu, poněvadž ta je odvislá od dalších aspektů, mimo jiné například zručnost stavebníka a jeho manažerských schopností při vyjednávání podmínek s různými dodavateli.

Při výstavbě domu svépomocí je dobré najmout stavební dozor, který se Vám postará nejen o kvalitu stavebních prací a soulad s projektovou dokumentací, ale také o cenovou politiku, výběrová řízení, posouzení cenových nabídek, kontrolu smlouvy o dílo a hlavně o koordinaci jednotlivých dodavatelů.

Při výstavbě domu dodavatelským způsobem je pak vhodná přítomnost technického dozoru stavebníka. Probrat smlouvu o dílo je vhodné nejen s advokátem, ale také s technickým dozorem. Ten by Vám měl být nápomocen také při jednání s potencionálními dodavateli v oblastech cenové nabídky, referencí, apod. Technický dozor je pak vhodný také při kontrole kvality prací, souladu s projektovou dokumentací, při jednáních s dodavatelem, projednáváním změn, a další. Mnoho stavebníků potřebu odborníka podcení a ocitnou se při realizaci nebo před jejím dokončením v situaci, kdy po nich dodavatel požaduje vícenáklady. Ty nejsou mnohdy opodstatněné, dodavatel neplní termíny, brání se odstranění vad a nedodělků, a jiné. Výjimkou nejsou ani případy, kdy dodavatel nedodržuje projektovou dokumentaci, technologické předpisy a jiné povinnosti. Stavebník o tom neví, protože mu zástupce od dodavatele sdělí: „Tahle to stačí, takto jsme to dělali zatím všude.“.

Závěrem bychom shrnuli naše dosavadní zkušenosti. Pokud stavebník není odborník nebo chce mít jistotu, pak každému doporučujeme investici do stavebního/technického dozoru, díky kterému předejde budoucím vysokým nákladům na vícepráce a dalším případným nepříjemnostem. Byli jsme svědky hroucení přátelských a rodinných vztahů mezi stavebníkem a dodavatelem, doporučujeme tedy nepodceňovat smluvní vztahy a kvalitu díla i v případech, kdy Vám stavbu provádí přítel, či rodinný příslušník.

Děkujeme za pozornost,
Tým HA-MA