TOPlist Stěnové vytápění | HA-MA.cz

+420 777 892 204Volejte

Pište na: info@ha-ma.cz

Stěnové vytápění

stěnové vytápění 2

V posledních letech mnoho stavebníků čím dál častěji volí podlahové vytápění v celém domě. Již řadu let je na našem trhu známý systém vytápění stěn. Tento druh vytápění není mezi stavebníky tolik známý a řada projektantů ho nenavrhuje. V následujících několika odstavcích seznámíme čtenáře se základními informacemi, výhodami a nevýhodami tohoto systému.

Princip tohoto druhu vytápění tkví v uložení topných trubek o malém průměru (6 – 8 mm) pod tenkou vrstvu vnitřní omítky. Zpravidla se topné potrubí instaluje na vnitřní stranu ochlazované stěny (tedy obvodové). Na vnitřní stěny se potrubí instaluje v případě, kdy plocha ochlazovaných stěn nepostačuje pro osazení dostatečného množství otopných registrů. Dále se vnitřní stěny využijí v případě,
kdy u ochlazované stěny nejsou zajištěny odpovídající hodnota tepelného odporu a následně součinitele prostupu tepla (U). U novostaveb musí být U ≤ 0,35 W.m−2.K−1 u rekonstrukcí pak
U
 ≤ 0,50 W.m−2.K−1.

Tento druh sálavého vytápění funguje nízkoteplotně, proto je účinné v kombinaci s tepelným čerpadlem.

Při instalaci topného potrubí je zapotřebí brát v úvahu ochranu vnitřních omítek před prskáním. Tato ochrana se zajistí použitím armovací sítě v omítkách a případnými dilatacemi. V případě použití vápenocementových a cementových omítek je maximální možná plocha bez použití dilatace 10 m2. Při volbě sádrových a vápenosádrových omítek je pak maximální možná plocha bez použití dilatace 20 m2. Jak je uvedeno výše, musíme použít armovací tkaninu, abychom její uložení mohli provést správně. Musíme dodržet jednotlivé odstupné vzdálenosti potrubí od ostatních konstrukcí, aby bylo možné provést dostatečný přesah tkaniny k ostatním konstrukcím. Maximální odstup topných trubek od vnějšího nebo vnitřního rohu y měl být min. 100 mm, od hrany okna, od hrany dveřních zárubní, atd. opět minimálně 100 mm.

V závěru tohoto příspěvku se podíváme na výhody a nevýhody tohoto systému.

Výhody:

-          Díky sálavé složce dochází k téměř ideálnímu rozložení teplot.

-          Pocit tepelné pohody se dostavuje mnohem dříve než u podlahového nebo radiátorového vytápění.

-          Teplota vytápění bývá až o 3°C nižší než u ostatních systémů, čímž je vytápění úspornější.

-          Zeď je ochráněna před rosením, vznikem plísní, atd.

-          Nedochází k víření prachu.

-          Podporuje využití potenciálu nízkoteplotních zdrojů.

-          Podporuje opticky čistý prostor bez radiátorů.

-          Jednoduchá a snadná montáž.

-          Rychlá odezva na regulační impulsy bez tepelné setrvačnosti.

Nevýhody:

-          Do míst, na kterých je systém se nesmi vrtat a jinak zasahovat.

-          V místě stěnového vytápění nelze umístit velké kusy nábytku.