TOPlist STAVEBNÍ POZEMEK | HA-MA.cz

+420 777 892 204Volejte

Pište na: info@ha-ma.cz

STAVEBNÍ POZEMEK

stavební pozemek

Každý z nás se v určité fázi života ocitne  na prahu rozhodování o vlastním bydlení. V dnešní době máme v podstatě na výběr ze tří možností bydlení. Můžeme si pořídit byt, rekonstruovat starší dům, či si pořídit novostavbu. Každá ze zmíněných možností má své výhody a nevýhody. Tímto článkem bychom chtěli začít seriál, ve kterém se rozebírají jednotlivé procesy přípravy a realizace stavby.. Cílem těchto článků je vytvoření představy o průběhu stavby, či rekonstrukce.

Při výstavbě rodinného domu je prvním krokem výběr vhodného stavebního pozemku. Důležitými faktory při výběru pozemku jsou nejen dispoziční, tvarové a materiálové řešení domu, ale také částečné technologické řešení nemovitosti. Již v této fázi je dobré být v kontaktu s projektantem. Před koupí pozemku stavebník spolu s projektantem navrhnou studii, případně vytvoří seznam požadavků na samotný dům.

Na základě příslušných požadavků, na kterých jsme se s projektantem dohodli a požadavků na umístění a vybavenosti lokality, začneme společně se stavebníkem vyhledávat vhodné stavební pozemky pro záměr výstavby.

Před koupí stavebního pozemku je vždy nutné prověřit všechny požadavky na plánovaný dům. Na každé stavební parcele je spoustu rizik, které vám mohou výstavu VAŠEHO domu znemožnit, znesnadnit a také prodražit. Nejzákladnější hodnocení vychází z tvarového a rozměrového řešení pozemku, jeho umístění vůči světovým stranám, dále možnosti a způsobu připojení k inženýrským sítím a v neposlední řadě prověření požadavků územního plánu v konkrétní lokalitě.

Shrnutí důležitých kroků při výběru pozemku:

1. Poradit se s projektantem

2. Zhodnotit lokalitu z hlediska umístění a vybavenosti

3. Vzít v úvahu světové strany

4. Zjistit regulativa územního plánu

V tomto článku bychom se s vámi také rádi podělili se dvěma  situacemi, se kterými jsme se v poslední době setkali.

V prvním případě si stavebník pořídil stavební pozemek v nově vznikající a také poměrně nákladné lokalitě. Zde chtěl usadit typový domek, který si vybral z katalogu. V projektové dokumentaci nabízené firmou ovšem nebyly části, které jsou právními předpisy požadovány, což znamenalo zdražení projektové dokumentace. V následující fázi se zjistilo, že vybraný rodinný dům nelze v této lokalitě postavit. A nakonec  bylo zjištěno, že pozemek se nachází v poddolovaném území, přičemž v projektové dokumentaci není tato skutečnost vůbec řešena. Nastávají vleklé potíže a vícenáklady na úpravy projektové dokumentace. Tím vším se počátek výstavby opozdil více než o půl roku.

Ve druhém případě jsme se setkali se situací, kdy si stavebník zakoupil stavební pozemek, taktéž v poměrně nákladné části hl. m. Prahy. V dalších krocích stavebník zjistil, že napojení na kanalizaci je možné, avšak za předpokladů, které realizaci prodraží o desítky tisíc korun.

Nechceme nikoho odrazovat a vždy vítáme zkušenosti a znalosti každého z našich zákazníků, nicméně vřele doporučujeme minimálně konzultaci s odborníkem. Na tuto konzultaci vynaložíte minimum finančních nákladů, které mohou být v případě potíží zlomkem nečekaných investic.

V příštím článku se můžete těšit na stručné informace z projektové přípravy domu.

Tým HA-MA