TOPlist PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE | HA-MA.cz

+420 777 892 204Volejte

Pište na: info@ha-ma.cz

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

projekt 1

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Projekt domu není rozhodně položkou, na které se vyplatí šetřit. Během našich zkušeností se setkáváme s mnohými způsoby projektování, její kvalitou a rozsahem dokumentací. Samozřejmě jsou různé stupně projektů (více v sekci „Naše služby“). Obvykle stavebník volí dokumentaci pro ohlášení stavby, respektive pro stavební povolení. Málokdo si uvědomuje, že se jedná o totožný rozsah dokumentací, jediným rozdílem je rozloha zamýšleného domu. Když tedy poukážeme na výše uvedený stupeň projektu, pak by měl obsahově vyhovovat podmínkám vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (vč. její novely). Projektová dokumentace by měla být kompletní a zpracovaná odborníky. S potížemi se setkáváme zejména v části profesí a statického posouzení stavby. Kvalita se vždy odvíjí od ceny, na jejímž základě mnohdy stavebník vybere určitého projektanta.V dnešním druhém dílu nastíníme problémy týkající se projekční činnosti. Stavebníci se dělí na několik typů. Obecně lze pak říci, že jsou stavebníci, kteří poptávají „projekt pro úřady“ (jednoduchá dokumentace) a stavebníci, kteří chtějí projektovou dokumentaci, ve které naleznou potřebné informace pro samotnou výstavbu a také pro její přípravu.

Zde nastává zásadní rozdíl. Projekt by měl mít kvalitně zpracované všechny své části. V opačném případě nastávají na stavbě situace, kdy stavebník neví, jaký druh výztuže a v jakém množství má zvolit, jakou skladbu mají konstrukce, apod. Dalším nepřijatelným rozsahem je neúplná projektová dokumentace vodovodu, kanalizace, vytápění a elektrotechniky. Ta v některých případech neumožní ocenění zakázky natož pak její realizaci. Často se stává, že se na stavbách setkáváme s názory zedníků a dalších „odborných“ osob, které jsou ihned se vším „hotoví“. Na konstrukční, materiálové a další otázky se téměř vždy dočkáte odpovědi ve smyslu: „ Stavěli jsme podobný domek před několika lety a tam jsme to stavěli stejně,  tak to tak uděláme i tady.“ To pro nás při dozorování stavby není přijatelný argument. Každý dům má samozřejmě svá specifika, tím mohou být například rozdílné základové poměry, odlišné zatížení větrem, sněhem, nadstandardní požadavek a užitné zatížení, a další.

Kvalitní projektová dokumentace Vám tedy ve finále ušetří více finančních prostředků, než-li je rozdíl mezi cenami uvedených dokumentací. Kvalita projektové dokumentace se na finančních nákladech i v rámci užívání domu.

Při návrhu rodinného domu by projektant neměl zapomínat na architektonický výraz domu, požadavky stavebníka a také požadavky jeho životního stylu.

Pro ilustraci uvedeme příklad, ve kterém jsme se setkali s projektovou dokumentací, jejíž obsah a kvalita nebyla dostatečná ve výše uváděných směrech. Taková dokumentace stála investora 30 000,- Kč, na tento dům bychom provedli kvalitnější dokumentaci o cca 12 000,- dražší. Narážíme tímto na situaci, kdy rozdíl v ceně projektu nebývá investice, která by se při výstavbě a provozu nevrátila.

Téma kvality a ceny projekčních prací je značně rozsáhlé, a tak v případě zájmu s Vámi vše rádi probereme individuálně.

A mezi jaké stavebníky patříte Vy???

Děkujeme za pozornost,
tým HA-MA