Posouzení nemovitostí

MÁTE V PLÁNU POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI ZA ÚČELEM ZÍSKÁNÍ VLASTNÍHO BYDLENÍ? NECHCETE SE NECHAT NAPÁLIT PŘI KOUPI DOMU NEBO POZEMKU?

Pokud jste si odpověděli nejméně na jednu z otázek ano, je tato služba určena právě pro vás!

Nabízíme vám odbornou prohlídku domů a bytů v programech START, LARGE, NEW.

Prohlídku pozemků za účelem vhodnoti k výstavbě domu program LAND.

1) PROGRAM START

OKAMŽITÁ A VELMI RYCHLÁ PROHLÍDKA, BĚHEM KTERÉ PODROBNOU VIZUÁLNÍ FORMOU ZJISTÍME:

 • informace o nosných a nenosných konstrukcích, včetně jejich stavu
 • stav fasády domu
 • stav a rozsah TZB (tj. rozvodů elektrotechniky, zdravotechniky, kanalizace, vytápění, vzduchotechniky, plynovodu)
 • kvalitu a stav zařizovacích předmětů a výplní otvorů (okna, dveře)
 • posouzení všech prostor (mj. sklep, společné prostory, půda)

Z této prohlídky vám vyhotovíme stručnou zprávu o hodnocené nemovitosti.

2) PROGRAM LARGE

OKAMŽITÁ A PODROBNĚJŠÍ PROHLÍDKA, BĚHEM KTERÉ  ZJISTÍME:

 • informace o nosných a nenosných konstrukcích včetně jejich stavu
 • stav fasády domu
 • stav a rozsah TZB (tj. rozvody elektrotechniky, zdravotechniky, kanalizace, vytápění, vzduchotechniky, plynovodu)
 • kvalitu a stav zařizovacích předmětů a výplní otvorů (okna, dveře)
 • posouzení všech prostor (mj. sklep, společné prostory, půda)
 • rovinnost povrchů (podlahy, stěny)
 • správnost uváděných výměr nemovitosti zaměřením
 • vypracování půdorysu s vyznačením zjištěných závad
 • vypracování orientační ceny za odstranění závad
 • posouzení vhodnosti vybrané lokality na základě přání a požadavků kupujícího

Z této prohlídky vám vyhotovíme podrobnou zprávu k nemovitosti, jejíž součástí je vypracování půdorysu s vyznačením zjištěných závad a stanovení orientační ceny za jejich odstranění.

 

 

 

 

ITOSTI.ITOSTI.

3) PROGRAM NEW

TENTO PROGRAM JE URČENÝ PRO PROHLÍDKU NOVOSTAVEB BYTŮ A DOMŮ. BĚHEM TÉTO PROHLÍDKY V NÁSLEDNÉ ZPRÁVĚ POSOUDÍME:

 • dispozice místností a jejich výměry
 • kvalitu zhotovených omítek, podlah, obkladů a dlažeb
 • zařizovací předměty a vybavení (dveře, kuchyň, atd.)
 • provedení technických detailů
 • návrh na kompenzaci za případné „neodstranitelné“ vady

Výsledky prohlídky zaznamenáme do protokolu o předání stavby.

4) PROGRAM LAND

PROGRAM LAND JE URČENÝ PRO POSOUZENÍ POZEMKŮ, NA ZÁKLADĚ TÉTO PROHLÍDKY DODÁME ZPRÁVU, KTERÁ VÁM SDĚLÍ:

 • vhodnost pozemku z hlediska tvaru, umístění, svažitosti a dalších aspektů
 • posouzení požadavků územního plánu vhledem k nárokům na vaší stavbu
 • dostupnost inženýrských sítí
 • ověření ceny pozemku
 • omezení, které jsou dány dotčenými orgány