Ostatní služby

Geodetické práce

Zajistíme vám:

 • geometrický plán
 • vytyčení hranic pozemku
 • vytyčení stavby
 • zaměření stavby
 • předprojekční zaměření pozemku (výškoppis a polohopis stavby)
 • rozdělení a scelení pozemku
 • změna hranice pozemku
 • zaměření přípojek inženýrských sítí
 • zaměření skutečných ploch objektů
 • zaměření objektů pro prohlášení vlastníka
 • geodetický servis na stavbách

Koordinátor BOZP

Poskytneme vám službu koordinátora BOZP, který vám vypracuje projekt BOZP a vykonává dohled nad dodržováním BOZP.

Radonový průzkum

Zajistíme radonový průzkum vašeho pozemku.

Blower door test

Zajistíme test neprůvzdušnosti obálky domu. Tento test je vhodný pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Termovize

Na vaší žádost zajistíme prohlídku objektu termovizí za účelem zjištění úniků tepla.

 

 

 

Vyhledání nemovitostí, stavebního pozemku na míru

Sdělte nám požadavky na nemovitost a my najdeme tu, která vám bude nejvíce vyhovovat.

Údržbové a úklidové práce

Mezi tyto práce patří konkrétně:

 • údržba zeleně
 • vysekání a likvidace porostů
 • údržba okolí silničních komunikací, včetně přilehlých nemovitostí a konstrukcí, zajištění dopravního omezení

Investiční záměry

Máte nemovitost, kterou by jste rádi prodali nebo využili? Navrhneme vám k této příležitosti vhodné využití v investičním záměru.

Koordinace při realizace stavby

Chtěli by jste stavět za pomoci více dodavatelů a nemáte dostatek času a zkušeností pro koordinaci stavby? Postaráme se o koordinaci jednotlivých zhotovitelů, pomůžeme s jejich výběrem a ohlídáme kvalitu prováděného díla pomocí služby dozorování staveb.

Odborné posudky

Vypracujeme odborné posudky na domy, byty, potřebnou rekonstrukci, stav objektu, atd.