TOPlist NÍZKOENERGETICKÝ DŮM | HA-MA.cz

+420 777 892 204Volejte

Pište na: info@ha-ma.cz

NÍZKOENERGETICKÝ DŮM

NED 1

Každý z nás někdy musí udělat důležité rozhodnutí, některá jsou jednodušší a některá závažnější. V životě přichází jedno z nejdůležitějších rozhodnutí ve chvíli, kdy řešíme otázku bydlení. V tuto chvíli si pokládáme otázky, zda postavit dům a jaké by měl mít vlastnosti. V dnešní době energeticky úsporných opatření se naskýtá možnost postavit běžný dům se zvýšenými energetickými opatřeními, nízkoenergetický, pasivní, nulový, či ziskový dům. Dnes si řekneme základní informace a rysy nízkoenergetického domu.

Dle obecné definice by měl nízkoenergetický dům spotřebovat 15 – 50 kWh/m2 tepla za rok. Podstata nízkoenergetického domu spočívá v těsnosti obálky domu, která je tvořena vnitřními omítkami, hydroizolací a k jejímu dosažení je zapotřebí dbát na dodržování jistých pravidel při provádění zásahů do těchto vrstev konstrukce. Kvalita těsnosti obálky domu se zjišťuje měřením, tzv. Blower door testem. Při tomto měření je za pomoci ventilátoru vytvořen v budově přetlak i podtlak při tlakovém rozdílu 50 Pa, díky čemuž jsme schopní určit množství a místa vniku vzduchu do interiéru domu. Hodnoty výsledků měření by se měly pro nízkoenergetický dům pohybovat od 0,6 – 1 h-1 ( u domů s nuceným větráním, tj. bez rekuperace je maximální hodnota 1,5 h-1). Měření se zpravidla provádí 2x, jako první se provádí měření před provedením finálních povrchových úprav, jako jsou obklady a dlažby, štukování, nášlapné vrstvy podlah. Druhé měření se provádí po dokončení stavby. Dalším důležitým faktorem je dimenzovaná tepelná izolace, při jejímž provádění musíme dbát zejména na dodržování technologických postupů a pečlivost provedení stavebních detailů tak, abychom zabránili vzniku tepelných mostů.

Nízkoenergetický (ale také pasivní dům) by měl vykazovat tyto základní znaky:
-              důsledně vypracovaný návrh domu
-              kompaktní tvar
-              orientace prosklených ploch na jih nebo na jihozápad
-              kvalitní zasklení (například také solární skla)
-              dostatečná tloušťka tepelných izolací ( vyvarovat se jejich předimenzování)
-              správné a smysluplné řešení tepelných mostů
-              regulace vytápění využívající tepelné zisky
-              strojní větrání s rekuperací tepla
-              spotřeba tepla 15 – 50 kWh/m2 za rok

Pokud se tedy rozhodnete pro stavbu nízkoenergetického domu, je v přípravné fázi zapotřebí dbát na:
-   VÝBĚR LOKALITY
Při výběru lokality, ve které budeme dům stavět, musíme pomýšlet, že důležitou roli má nadmořská výška lokality, jaké jsou povětrnostní podmínky a dostupnost slunečního svitu. Vhodná lokalita pro stavbu NED s minimálním zatížením větrem a není zastíněna. Následně se stavbu snažíme orientovat nejdelší stranou na jih, případně jihozápad. Do této části stavby umístíme převážné množství oken (při návrhu musí být zamezeno přehřívání).

-   VELIKOST A TVAR DOMU
Dům by měl mít velikost, kterou nezbytně potřebujeme, aby objem domu byl maximálně využitý. Měl by mít kompaktní tvar s minimálním množstvím ploch, kterými by docházelo k únikům, tedy arkýře, vysuté prvky apod.

V případě, že předchozí požadavky jsou úspěšně vyřešeny, je čas přejít k otázce technického vybavení domu. V nízkoenergetickém domě je důležitým vybavením:
-   VYTÁPĚNÍ A OHŘEV VODY
V situaci vytápění je za cenu zátěže životního prostředí voleno tepelné čerpadlo, případně elektrické vytápění. Vytápění v NED je postaveno na principu ohřevu vody v akumulační nádrži, která je následně do topného systému nebo do větrací jednotky. Energie na ohřev vody v NED tvoří až 30% celkové energetické spotřeby. Akumulační nádrž je možné nahřívat také za pomoci solárního systému, kdy se snažíme o využití přebytku energie, který nastává zejména na jaře a na podzim. Solární systém dokáže pokrýt až ¾ energie potřebné pro ohřev vody za 1 rok. Akumulační nádrž se zpravidla využívá také pro ohřev teplé užitkové vody. Na spotřebu tepla (až několik desítek %) mají také vliv výše popsané požadavky na správné provedení tepelných izolací a dobrou těsnost obálky domu.

-   VĚTRÁNÍ
Ohřevem teplého vzduchu spotřebujeme zhruba 30 % z celkové energetické spotřeby, větrání je nastaveno na základě hodnot z projektové dokumentace zpravidla tak, aby přívod čerstvého vzduchu na 1 osobu představoval 30 – 50 m3/h. V době nepřítomnosti osob v domě se přívod čerstvého vzduch snižuje, avšak by se měl pohybovat vždy na hodnotě, která nám zajistí dostatečnou intenzitu větrání. Dostatečná intenzita větrání nám zajistí odvod vlhkosti a případných škodlivin. Mezi hlavní přednosti strojního větrání je využívání tepla z odváděného vzduchu k ohřevu vzduchu čerstvého za pomoci rekuperačního výměníku.

-   OKNA
Pro nízkoenergetické domy se používají trojskla, případně dvojskla, která mají selektivní vrstvu (pokovení). To nám zajišťuje, že sklo propouští do interiéru sluneční záření (teplo, světlo), ale nepropouští teplo interiéru do exteriéru. Okna u nízkoenergetického domu se provádějí většinou jako fixní, v každé místnosti se však ponechává jedno okno otevíratelné pro případné větrání při výpadku strojního větrání.

O nízkoenergetických domech bychom mohli hovořit v mnohem větším rozsahu, ale pokusili jsme se zmínit nejdůležitější informace, které by měli stavebníkům usnadnit rozhodnutí, zda zvolit stavbu právě nízkoenergetického domu. Na závěr tohoto článku bychom ještě přidali stručný výpis pro a proti NED.

PRO:

-          nízká spotřeba energií

-          tepelná pohoda

-          nenáročná obsluha vytápění

-          kratší otopná sezóna

-          izolace slouží také jako akustická izolace

-          snížení zátěže životního prostředí

 

PROTI:

-          dražší projektová dokumentace

-          vyšší požadavek na preciznost provádění stavebních detailů

-          důsledná kontrola prováděných prací ze strany stavebníka